EVEREST CASINO REGLER & VILLKOR

Version: 1.91
Utfärdandedatum: 3/3/2016

1. INTRODUKTION
2. TOLKNING
3. ATT ÖPPNA ETT KONTO
4. IDENTIFIERING AV EN PERSON
5. DINA PERSONUPPGIFTER
6. VALUTOR
7. INBETALNINGAR OCH UTTAG
8. TRANSAKTIONSAVGIFTER
9. ATT ANVÄNDA KONTOT
10. GRATISSPEL
11. CASINOREGLER
12. SKATT
13. KAMPANJAKTIVITETER
14. AVSTÄNGNING OCH STÄNGNING
15. AVSLUTANDE
16. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
17. ANSVARSFULLT SPELANDE
18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
19. ANSVARSBEGRÄNSNING
20. MJUKVARUFEL
21. KATASTROFÅTERSTÄLLNING
22. LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE - CASINO
23. KUNDSERVICE
24. ALLMÄNT
25. SPRÅK
26. ÄNDRINGAR
27. TILLÄMPLIG LAG
28. KAMPANJER & BONUSAR

1. Introduktion

1.1. Dessa Regler och Villkor styr din tillgång till och bruk av www.everestcasino.com som drivs av Everest Gaming (Gibraltar) Limited (kallade “siten” eller "hemsidan").

1.2. Everest Gaming (Malta) Limited är ett företag registrerat på Malta med organisationsnummer C 46185 och med kontor registrerat Plan 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, SLM 1551, Malta ("Everest", “vi”, “oss”, “vår”). Everests huvudsakliga verksamhet drivs från 62/64 Irish Town, Gibraltar.

1.3. Everest Poker är licenserat och regulerat att ge sina tjänster under följande licenser av Malta Gaming Authority (MGA), Suite 1, Plan 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000. Dessa licencer ger oss rätten att erbjuda onlinespel och betting-tjänster genom sajten (“tjänster”): i) MGA/CL3/1017/2014. Styrd tillsammans med PT Games Limited och utfärdad 25:e juli 2014;

1.4. Hänvisning till "du" och "din" gäller dig som använder siten.

1.5. När du klickar i att du tagit del av och godkänner villkoren på registreringssidan godkänner du giltigheten av elektronisk kommunikation för att ingå avtal och du frånsäger dig alla rättigheter eller krav enligt gällande lagar eller regler i den aktuella jurisdiktionen som kräver en originalunderskrift (icke-elektronisk), i den utsträckning detta tillåts enligt gällande lag.

1.6. Du är skyldig att läsa igenom och förstå dessa villkor “Regler och Villkor”, “Avtal” innan du godkänner att du underkastar dig dem

1.7. När du klickar i att du tagit del av och godkänner villkoren på registreringssidan bekräftar du också att du har läst dessa Regler och Villkor och att du förbinder dig att följa dem samt våra spelregler (vilka omfattar, Licensavtal för slutanvändare - Casino ("EULA") som återfinns under punkt 22 samt Regler och villkor för specifika kampanjer och turneringar som regelbundet förekommer på hemsidan, och som finns på tillgängliga på den specifika turneringens landningssida) och vårt avtal för sekretess och cookies (“Sekretessavtal & cookies”) helt utan reservationer, vilka hänvisas till i dessa Regler och Villkor.

1.8. Om du inte godkänner dessa Regler och Villkor eller inte önskar underkasta dig dem bör du lämna Siten omedelbart och i förekommande fall avlägsna all mjukvara som har laddats ned från Siten till din dator.2. Tolkning

2.1. I dessa Regler och Villkor, såvida inte annat framgår av sammanhanget:

2.1.1. hänvisningar till dessa Regler och Villkor inkluderar hänvisningar till dessa Regler och Villkor i annan, kompletterande och/eller ersatt form på något vis från ett tillfället till ett annat;

2.1.2. skulle en konflikt uppstå mellan dessa och något annat dokument som hänvisats till i dessa Regler och Villkor ska dessa villkor äga företräde.

2.1.3. hänvisningar till Everest eller något annat företag inom Betclic Everest Group (enligt definition i paragraf 3.3), skall i förekommande fall, anses vara hänvisningar till eller omfatta, där så är tillämpligt, deras respektive lagliga efterträdare, övertagare eller mottagare;

2.1.4. hänvisningar till paragrafer eller underavdelningar är hänvisningar till paragrafer och under-indelningar i dessa Regler och Villkor;

2.1.5. Rubriker till paragrafer är endast vägledande och påverkar inte tolkningen av dessa Regler och Villkor;

2.1.6. hänvisningar till lagar eller förordningar anses omfatta hänvisningar till sådana bestämmelser som återintagits, ändrats eller utökats samt underordnad lagstiftning eller förordning som görs periodvis i enlighet med den;

2.1.7. hänvisningar till en "person" omfattar alla individer, företag, bolag, firmor, partner, joint venture, sammanslutningar, organisationer, institutioner, stiftelser eller agenturer oavsett om den har separat rättskapacitet;

2.1.8. hänvisningar till ett kön inkluderar alla kön och referenser till singular inkluderar pluralet i vice versa;

2.1.9. hänvisningar till “omsättningar" inkluderar en referens till “satsningar" och “insatser";

2.1.10 hänvisningar till servrar eller "våra servrar" där det tillämpas inkluderar en referens till Everests servrar och till en tredje parts servrar som används för att tillhandahålla våra tjänster via sajten;

2.1.11 alla fraser som som har frasen "inkluderar" eller "inkludera" eller liknande fraser är illustrativa och begränsar inte dessa ord för dessa regler och skall efterföljas av "utan begränsning".3. Att öppna ett konto

3.1. För att kunna spela casino på siten måste du öppna ett konto hos oss (“konto”). Du kan ansöka om att öppna konto genom att fylla i ansökningsformuläret online på www.sv.everestcasino.com/register. Bara genom att slutföra hela online-ansökan vid tidigare nämnd url blir du ansedd som en kontoägare och kan spela för riktiga pengar på sajten.

3.2. Din ansökan om ett konto innebär att du förklarar och garanterar oss att:

3.2.1. Du är minst arton (18) år gammal eller har uppnått laglig ålder för att använda våra tjänster enligt den jurisdiktion du lyder under när du använder siten, vilket än är högst. Du förstår att bruket av vår tjänst inte är lämplig för underåriga och att du inte avser att hjälpa en underårig att ansöka om eller använda ett konto.

3.2.2. Du alltid kommer att följa dessa Regler och Villkor;

3.2.3. All information som du ger till oss antingen när du ansöker om ett konto, vid ett senare tillfälle eller i samband med att ditt konto är öppnat, är korrekt, uppdaterat och inte vilseledande samt att du informerar oss omedelbart om förändringar behöver göras i denna information;

3.2.4. Du förstår att det finns en risk att du förlorar pengar genom vadhållning eller spel på Siten och att du själv bär fullt ansvar för de förluster du lider.

3.2.5. Vadhållning ska förbli en underhållningsaktivitet. Du bör ej hysa överdrivna förväntningar om hur mycket pengar du kan tjäna på spel. En mindre andel kunder kan råka ut för spelberoende och behöver professionell hjälp för att kunna hantera och övervinna sina spelproblem. Vänligen läs sidan Ansvarsfullt spelande, vilken finns som länk längst ner på varje sida på siten, för att bli införstådd med vilka åtgärder som Everest erbjuder och för att se en lista över lokala organisationer som finns till din hjälp om du behöver.

3.2.6 När du godkänner dessa Regler och Villkor förklarar du att pengarna som du använder på Siten inte på något sätt har illegalt ursprung och att du inte avser att använda Siten för olagliga eller bedrägliga aktiviteter, innefattande, men inte begränsat till penningtvätt enligt de lagar som är tillämpliga i de jurisdiktioner som gäller dig. Straffrättsligt åtal och/eller civilrättslig talan kan väckas mot dig och annan/andra person(er) i samband med din involvering i ovannämnd verksamhet och vi förbehåller oss rätten att på eget initiativ vidarebefordra all sådan information till lämplig myndighet för fortsatt utredning kring kopplingar och misstankar runt någon av de tidigare nämnda aktiviterterna utan att meddela dig om vår avsikt att göra så. Wi kommer rapportera till lämplig myndighet vid minsta indikation på transaktioner och /eller aktiviteter som indikerar pengatvätt. Härmed godkänner du att frånsäga dig alla rättigheter du eventuellt har i lag eller på annat sätt i vilken jurisdiktion det må vara i största möjliga utsträckning i samband med sådant avslöjande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att frysa pengar som vi misstänker utgör en del av olaglig verksamhet eller bedrägeri och vi är inte skyldiga att ge någon förklaring för vårt handlande

3.3. Du får inte ansöka om ett konto eller använda någon av våra tjänster om du eller någon i din familj är eller har varit anställd hos något företag inom Betclic Everest Group under de senaste två åren. I denna paragraf 3.3 avser “anställd” även utomstående som licensgivare, leverantörer av mjukvara, utvecklare eller partners samt alla personer som på något sätt varit kopplade till något företag inom Betclic Everest Group. En medlem i Betclic Everest Group syftar på alla företag Betclic Everest Group är majoritetsägare i.

3.4. Du får endast ansöka om eller öppna ett konto om du agerar som huvudperson och inte om du agerar i någon annans namn eller för någon annans räkning.

3.5. Vi förbehåller oss rätten att stänga ett konto och att kvarhålla eventuella tillgängliga summor där vi har anledning att misstänka att kontot används eller kontrolleras av en annan person än den som anges som den registrerade kontoinnehavaren och/eller där vi har anledning att misstänka att kontot används på ett bedrägligt sätt eller annars på annat sätt är förknippat med en eller flera bolag som sammarbetar med Betclic Everest Group.

3.6 Som anges i punkt 3.7 nedan, kan tillgångar insatta på ett konto inte flyttas till ett annat.

3.7. Du tillåts endast ha ett konto öppet hos oss. Vi förbehåller oss rätten att stänga övriga konton som öppnats i samma namn eller som går att leda till samma person. På Everests eget gottfinnande och i händelse att vi anser att flera konton har öppnats av misstag, kan vi gå med på att kreditera ett Konto som du öppnat hos oss med kvarvarande saldo på övriga Konton. Om vi skulle ha skälig misstanke att tro att bedrägeri har ägt rum eller att en avsikt därom fanns förbehåller vi oss rätten att avbryta alla relaterade transaktioner, bonusar eller andra kampanjer utan att föregripa andra verksamheter. I dessa Regler och Villkor, ska bonusmissbruk anses som bedrägeri . Bonusmissbruk inkluderar, men är inte begränsat till att öppna fler än ett Konto för att tillgodose sig fler bonusar ller andra fördelar. Endast ett Konto får öppnas per IP-adress.

3.8. Du får inte tillåta utomstående att använda ditt konto och du är fullt ansvarig för eventuella förluster som utomstående har lidit på ditt konto. Du skall omedelbart informera oss om du misstänker att utomstående har fått tillgång till ditt konto, och du skall stå till vårt förfogande med hjälp i vår utredning om saken.

3.9 Du förstår att pengar insatta på ditt konto inte inbringar någon ränta och att du ej ska se Everest som någon typ av finansiellt institut eller bank.

3.10. Du förstår och accepterar att Everest strikt förbjuder användning av någon slags robotstyrd, automatiserad, mekanisk, elektronisk eller annan anordning som gör automatiserade val i något spel (games) eller vadslagning på hemsidan, oavsett om sådant försök är initierat av dig själv eller tredje part. Om Everest har skälig mistanke att någon sådan utrustning används på hemsidan, förbehåller sig Everest rätten att ogiltigförklara alla spel eller insatser som misstänks ha gjorts med hjälp av sådan utrustning och/eller utesluta kunder från kampanjer eller tävlingar där den förbjudna utrustningen misstänks ha använts och/eller stänga av kontot i väntan på utredning av ärendet och/eller avsluta kontot efter eget gottfinnande. Everest anser användninga av sådan utrusting likvärdig med bedrägeri och förbehåller sig rätten att inte återbetala saldot på kontot vid tiden för kontots avslutande samt att anullera alla pågående spel eller vadslagningar.

3.11. Du förstår och accepterar att det är otillåtet att använda en extern resurs som är utformad för att ge en viss spelare en otillbörlig fördel över andra spelare. Sådana förbjudna externa resurser inkluderar, men är inte begränsade till, tredjepartsprogram och databaser samt webbplatser, webbaserade databaser, prenumerationstjänster samt hjälp av någon annan person, oavsett om den personen också innehavaren av ett Everest konto eller inte. En "otillbörlig fördel" definieras som att erhålla och/eller sammanställa information om andra spelare på Everest än det som du personligen har observerat genom din egen spelaktivitet. Everest kan avsluta kontot och hålla inne saldot på kontot för en spelare som visar sig dra nytta av en otillbörlig fördel.

3.12. Everest förbehåller sig rätten att avsluta ett konto, stänga av en spelare och behålla alla tillgångar om en spelare är skäligen misstänkt för att delta i bedrägerier vilket inkluderar, men inte är begränsade till, användningen av stulna eller förfalskade kreditkort eller kontonummer, dumpning av marker, förfalskning, maskopi och osann angivelse av ålder.

3.13. Du förstår och accepterar att vi inte på något sätt garanterar att ditt bruk av hemsidan är lagligt i alla jurisdiktioner och att det är din skyldighet att se till att ditt agerande är i enlighet med gällande lag. Vi kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning när det gäller under vilka villkor det är lagligt med spel online i din jurisdiktion, och vi kan inte heller ta på oss något ansvar för eventuella straff som du tilldelas av relevanta myndigheter som konsekvens av illegalt bruk av Siten. Vi ber att du på egen hand kontrollerar och förvissar dig om att du inte bryter mot några lagar där du befinner innan du försöker komma åt och spela på vår webbplats.

3.14. Du får inte ansöka om eller öppna ett konto om du befinner dig i en jurisdiktion där det är illegalt att ansöka om eller öppna ett konto och/eller där bruket av våra tjänster är olagligt eller står i strid med tillämpliga regler (“Förbjuden Jurisdiktion”). Det är din skyldighet att se till att så inte är fallet. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga ditt konto om vi upptäcker att ditt konto har öppnats eller används från en sådan zon. “Förbjudna Jurisdiktioner” inkluderar Afganistan, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Kina, Kroatien, Iran, Irak, Israel, Italien, Malaysia, Ryssland, Singapor, Spanien, Sudan, Thailand, Turkiet och USA.

3.15. Ett Everest-konto får endast innehas av en enskild individ. För att undanröja alla tvivel ör det inte tillåtet för företag att inneha ett konto.4. Identifiering av en person

4.1. När du ansöker om ett konto, och när som helst medans du innehar ett konto hos oss, förbehåller vi oss rätten att: 4.1.1. be dig om identitetsbevis, bestyrkande av ålder och ursprunget av dina betalningsmedel, och även om ditt konto har godkänts och öppnats har vi rätt att blockera det när som helst om vi inte skulle vara tillfreds med den information som du har givit oss eller om om den begärda informationen inte lämnas i tid;

4.1.2 begära ett foto föreställande dig och på vilket du håller upp din ID-handling (i färg) om vi skulle tvivla på sannfärdigheten av kontoinnehavarens identitet;

4.1.3. förvägra och returnera insatser som lagts och stoppa dig från att spela tills din identitet, ålder och/eller ursprunget av betalningsmedlen har verifierats till vår belåtenhet;

4.1.4. avsluta ditt konto med omedelbar verkan och behålla alla medel på kontot om det finns skälig misstanke om bedrägeri, inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållandet av bedrägliga personuppgifter, plagierad, ändrad eller stulen identitet eller ekonomiska dokument samt registrering av flera konton.

4.2 Everest kommer endast att godkänna färgkopior av ID-handlingarna.5. Personuppgifter

5.1. De personuppgifter som vi förbehåller oss rätten att be om för att kunna registrera dig fullt är: förnamn; efternamn; kön; födelsedatum; bostadsadress; e-postadress; telefonnummer; språk, valuta, pass- eller ID-kortsnummer och en hemlig fråga. Du kommer också att ombedjas tillhandahålla inloggningsuppgifter som du väljer själv såsom ett användarnamn, lösenord och svaret på en hemlig fråga vilket vi kommer att spara. Det är din skyldighet att se till att all information är korrekt och aktuell. Du har tillgång till ditt konto och kan redigera din personliga information med bland annat din adress när som helst i Mitt konto sektionen av Siten eller genom att kontakta Kundservice. Du kan också radera de detaljer som rör konto-, betal- eller kreditkort när som helst, och/eller registrera ett nytt kort. Att underlåta att informera oss om sådana förändringar kan resultera i att transaktioner förvägras av din bank, hypoteksinstitut eller kreditkortsföretag och vi påtar oss inget ansvar för transaktioner som förvägrats på grund av att du inte givit oss korrekt information. Det ligger också på ditt ansvar att skydda ditt betal- och/eller kreditkort mot förlust eller stöld och du ska omedelbart kontakta Kundservice om ditt kort skulle komma bort eller bli stulet. Observera att inga ändringar får göras av det förnamn, efternamn eller födelsedatum som ursprungligen angavs i registreringshandlingarna såvida du inte kan ge oss tillräckliga bevis att dessa och andra personliga detaljer har ändrats enligt de lagar som gäller i den domsaga där du bor. Dessutom tillåts inga ändringar av det användarnamn som du angav vid registreringen.

5.2. Det användarnamn du väljer får inte vara vulgärt, hotfullt, rasistiskt, stötande, nedlåtande, ärekränkande eller bryta mot en tredje parts immateriella egendom eller äganderätt och om vi, efter eget gottfinnande, anser att det användarnamn som du valt är opassande förbehåller vi oss rätten att avvisa det och hindra dig från att använda det när som helst utan skyldighet att meddela dig.

5.3. När du har skapat ett konto hos oss kommer du att ombedjas ange ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till kontot och använda våra tjänster. Ditt användarnamn och lösenord ska aldrig yppas till utomstående och du har fullt ansvar för alla aktiviteter som sker på kontot då tillgång till Tjänsterna fåtts genom inloggning med ditt användarnamn och lösenord. Alla brott mot dessa Regler och Villkor av som begås av en person till vilken du yppat dina inloggningsuppgifter kommer att behandlas som ett brott av dig.

5.4. Skulle du glömma bort ditt lösenord, eller i de fall där ditt lösenord har, eller du misstänker att det finns risk att det kan komma till obehörigas kännedom måste du omedelbart informera oss om detta.

5.5. Efter fem, på varandra följande, felaktiga försök att få tillgång till ditt konto med felaktiga kombinationer av användarnamn och lösenord kommer ditt konto att stängas tillfälligt av säkerhetsskäl. Vi kommer i dessa fall kräva att du sänder oss ett officiellt identitetsbevis med foto, som t.ex. en legitimation, pass eller körkort, för att kontot ska kunna öppnas igen.

5.6. Vi förbehåller oss rätten att efter eget omdöme ändra ditt lösenord och/eller användarnamn när som helst, och vi kommer att meddela dig om förändringar som gjorts med hjälp av den kontaktinformation som du meddelat oss.

5.7. Vi tar för givet att transaktioner som genomförs efter att korrekt kombination av användarnamn och lösenord är angivet utförs av kontots rättmätiga ägare och därför är giltiga. Bortsett från lagstadgade förpliktelser är vi inte ansvariga för några förluster som du lidit på grund av otillåtet bruk eller missbruk av din personliga information. För att skydda både dig och oss mot identitetsstöld förbehåller vi oss rätten att när som helst be om ett tillfredsställande identitetsbevis med foto ett fullgott färgidentitetsbevis med foto (kopia av giltigt pass/legitimation) och/ eller en kopia av använda kort och/eller bevis på adress (med elräkning eller bankutdrag). Om sådana handlingar inte kan tillhandahållas kan kontot komma att stängas.

5.8. Vi kommer att vidta strikta åtgärder för att skydda den personliga information som vi lagrar från otillåtet intrång. Du har fullt ansvar för upprätthållandet av säkerheten av ditt användarnamn och lösenord och för alla aktiviteter som äger rum på grund av tillgång till våra tjänster via ditt användarnamn och lösenord.

5.9. Dina personuppgifter behandlas med fullständig konfidentialitet och kommer att användas av oss och när så krävs av ett eller flera av företagen inom Betclic Everest Group för att etablera och hantera ditt konto, bygga upp kundprofiler och ge dig chansen att utnyttja tjänsterna som finns på Siten. Om du har valt att ta emot bonuserbjudanden och annan information från Everest, förbehåller vi oss rätten att använda din personliga information för att skicka dig direktmarknadsföring per e-post, brev via post samt SMS från oss om nya produkter och/eller erbjudanden som vi anser skulle kunna vara av intresse för dig oavsett om de utgår från oss eller något företag inom Betclic Everest Group. Du kan få sådana e-postmeddelanden, brev via post samt SMS med direktmarknadsföring så snart du har öppnat ett konto hos oss även om du inte har lagt några insatser hos oss eller gjort inbetalningar till ditt konto. Vänligen se vårt sekretessavtal om hur du avslutar prenumerationen. Om du har valt att ta emot kommersiella erbjudanden från våra utvalda partners till Betclic Everest Group, kommer du att få sådana erbjudanden om du inte avregistrerar dig från dessa i ”Mina nyhetsbrev” på ditt konto.

5.10. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personlig information till utomstående såsom statliga institut, där vi är ombedda eller skyldiga att göra så för att följa gällande lag, regler, juridiska processer, domstolsväsende eller begäran från statliga myndigheter.

5.11. Annan information som vi använder för att tillhandahålla snabb och effektiv service på Siten samlas vanligen in med hjälp av cookies.

5.12. FYtterligare information om hur vi kan använda din personliga information står att läsa i vårt Sekretessavtal.6. Valutor

6.1. Transaktioner kan göras i följande valutor: Euro (EUR / €), britiska Pund (GBP / £), polska Zloty (PLN / zl), ungerska Forints (HUF), tjeckiska Kronor (CZK), rumänska Lei (RON), svenska Kronor (SEK), norska Kronor (NOK), brasilianska Reais (BRL) och amerikanska Dollar (USD) beroende på vilken valuta du väljer för ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att avbryta satsning av pengar eller utbetalningar av insatser respektive vinster i vissa valutor och att betala ut pengar i den valuta som specificerats på ditt konto.7. Inbetalningar och uttag

7.1. När du öppnar ett konto har vi som krav att du måste göra en inbetalning på minst 10 €, 8 £, 15 PLN, 1000 HUF, 150 CZK, 20 RON, 100 SEK, 80 NOK, 20 BRL, 25 USD innan du kan lägga vad eller spela spel. Därefter är minsta summan du kan sätta in 10 €, 8 £, 15 PLN, 1000 HUF, 150 CZK 20 RON, 100 SEK, 80 NOK, 20 BRL, 15 USD. Du kan göra inbetalningar när som helst online med ditt konto- eller kreditkort, e-plånbok, förbetald värdekupong eller via banktransaktion. Kontanter och/eller checkar accepteras inte som betalningsmetod. Vissa betalningsmetoder är eventuellt inte möjliga för dig gå grund av behörighets- och valutafaktorer. Valbara metoder listas för dig när du klickar på "Insättning".

7.2. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare information och dokumentation gällande din ålder, identitet och bostadsort efter en insättning innan ett uttag, och speciellt före ditt första uttag med avsikt att verifiera din identitet innan vi godkänner utbetalningar till dig. Vi förbehåller oss rätten att efterfråga sådan information och dokumentation om alla personer som gör en insättning på vårt konto. Sådan information och dokumentation gör det möjligt för oss att kontrollera att den personliga information som du angav i samband med registreringen överensstämmer med vad som anges i handlingarna. Skulle informationen avvika förbehåller vi oss rätten att avbryta lagda spel i samband med utbetalning av saldot till dig såvida du inte kan bevisa på annat sätt att du har rätt till pengarna.

7.3 Insättningar gjorda till ditt Everest-konto ska motsvara belopp som rimligtvis kan tänkas satsas på spel. Om Everest misstänker missbruk (exempelvis om en spelare vill göra ett uttag av ett insatt belopp som dessförinnan inte har använts till spel på lämplig/rimlig nivå utan endast har satts in och tagits ut) reserverar sig Everest rätten att i absolut diskretion stoppa insättningen - delar av beloppet eller hela beloppet - ta ut eventuella avgifter som har förekommit i samband med insättningen samt att stänga Everest-kontot på obestämd tid. Vidare förbehåller sig Everest rätten att i förekommande fall efterfråga och begära tillfredställande bevis på insättning och ytterligare kopior på personlig identifikation innan något uttag kan genomföras. Det hela sker helt efter Everests gottfinnande.

7.4 Det är din skyldighet att omedelbart kontakta vår kundtjänst om pengar satts in på ditt konto av misstag. Skulle en felaktig insättning ske kommer dessa tillgångar frysas och hållas inne av oss. Vi förbehåller oss även rätten att annulera alla spel gjorda med dessa pengar, inklusive vinster som betalats ut av misstag.Med reservation för paragraf 7.2, 7.3 och 7.4, kan pengar tas ut när som helst utom i de fall när du inte helt har frigjort en bonus som du har fått. För regler gällande frigörande av en bonus, var god se de relevanta avsnitten i de oficiella husreglerna

7.6. Med reservation för undantag som framgår i dessa Regler och Villkor, inklusive, men inte begränsat till paragraf 7.9, kan du göra uttag från ditt konto på summor upp till ditt tillgängliga saldo.

7.7. Vi förbehåller oss rätten att betala ut önskad summa delvis eller till fullo med samma betalningsmetod som en eller flera inbetalningar gjordes. Gör du en insättning via Neteller så måste nästa uttag ske via Neteller (upp till det insatta beloppet). Vi förbehåller oss även rätten att betala begärda uttag direkt till ditt bankkonto.

7.8. Uttag från ditt konto på summor större än eller lika stora som 15 EUR, 3 000 HUF, 330 CZK, 10 £, 30 PLN, 60 RON, 150 SEK, 120 NOK, 35 BRL eller 15 USD är gratis. I förhållande till följande valutor för uttag på mindre än 15 EUR, 3 000 HUF, 330 CZK, 10 £, 30 PLN, 60 RON, 150 SEK, 120 NOK, 35 BRL eller 15 USD eller för uttag, oavsett summa, inom sju (7) dagar efter det senaste uttaget kan resultera i en administrativ avgift. Denna summa kommer att dras automatiskt från den summa som överförs från kontot hos oss till ditt bankkonto. Denna summa kommer att meddelas dig i samband med att du gör ett försök att ta ut pengar och kommer automatiskt att dras av från den summa vilken förts över från Kontot till ditt bankkonto. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrativ avgift om du skulle ta ut pengar som inte har använts för spelaktivitet. Ytterligare bankavgifter som uppkommer i samband med betalningar kommer att dras från dina medel. Det minsta belopp du kan ta ut kan bero på den betalningstjänst du använder för att ta ut dina pengar.

7.9. Min- och maxuttagssummor gäller för uttag gjorda med ett Betal-/Kreditkort. Dessa gränser varierar beroende på kortleverantör och visas tydligt när du gör ett uttag från ditt Imperial Casinokonto. Vad gäller BRL och USD får varje uttag via Moneybookers inte vara högre än 21 000 BRL eller 12 000 USD vid en transaktion. Uttag gjorda via Neteller får inte vara högre än 27,000 BRL eller 15,000 USD vid varje transaktion. Vi förbehåller oss rätten att kräva en papperskopia av ditt pass/körkort, officiell legitimation, eller annat giltigt identitetskort med foto när som helst. Vi kan också be om en papperskopia av ett kontoutdrag från banken eller kreditkortsföretag där vi kan verifiera din adress. Uttag får endast göras med det kort som finns registrerat på ditt Konto och som du har betalat in pengar med. Kontanter och checkar accepteras inte som utbetalningsmetod.

7.10. I händelse av en reklamkampanj eller tävling, där vi krediterar ett belopp till ditt konto, har du enbart rätt att använda detta belopp för casinospel på hemsidan. Du har inte rätt att ta ut sådana belopp, om inte annat anges i villkoren för kampanjen eller tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att återkräva dessa belopp, om du inte använder dem för att placera en eller flera insatser på hemsidan under den tid som anges i kampanjen.

7.11 Vi rekommenderar att du behåller en kopia av dessa Regler och villkor och av din transaktionshistorik, vilken du kan hitta i sektionen ‘Mitt konto’ på ditt Imperial Casinokonto.8. Transaktionsavgifter

8.1. Observera att vi tar ut en administrativ standardavgift på 2 % för varje inbetalning som görs med konto-, betal- eller kreditkort för summor på mindre än 100 EUR, 20,000 HUF 2,200 CZK, 400 RON, 800 NOK, 100 BLR, 100 USD eller motsvarande summa i engelska pund eller polska Zloty. Denna avgift kommer automatiskt att läggas till summan som dras från användarens kort. Transaktioner gjorda med kreditkort eller annat kontokort på summor på 100 EUR, 20,000 HUF 2,200 CZK, 400 RON, 800 NOK, 100 BLR, 100 USD eller motsvarande summa i engelska pund eller polsk Zloty eller mer resulterar inte i någon avgift. Uttag från ditt konto kan begäras när som helst förutsett att alla inbetalningar som gjorts har tagits emot. Vi förbehåller oss rätten att betala ut den önskade summan delvis eller helt med samma betalningsmetod som användes för inbetalning.9. Att använda kontot

9.1. Ditt konto är personligt. Du får inte låta någon annan använda ditt konto för spela via ditt konto eller ta emot betalningar för vinster, bonus eller priser. I synnerhet bör du göra ditt yttersta för att förhindra underåriga och andra utsatta personer under ditt förmyndarskap från att använda ditt konto.Eventuella försök av en minderårig eller en spelare att hjälpa en minterårig spelare att öppna ett konto kan komma att raporteras till lokala polismyndigheter.

9.2. Satsningar gäller bara om de har godtagits av våra administratörer. Tills insatsen har godkänts av vår administratör är all information som visas i relation till ett spel endast en inbjudan till att spela och/eller satsa.

9.3. För att kunna göra en insats måste det finnas tillräckligt med pengar på kontot.

9.4. Endast insatser lagda från ditt Konto är godkända och pengar som du vinner på våra tjänster kommer att sättas in på ditt konto. Med förbehåll för eventuella undantag i dessa Regler och Villkor kan du betala in eller ta ut pengar via “Mitt konto”-sektionen på hemsidan.

9.5. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, förvägra eller begränsa en eller flera insats(er) av vilket skäl som helst. Under sådana förhållanden att en insats anses vara eller blir förklarad ogiltig av oss kommer den summa som dragits ifrån ditt konto i samband med denna insats att betalas tillbaka till kontot.

9.6. Vi genomför slumpmässiga säkerhetskontroller när vi anser det vara lämpligt. Du accepterar att vi eventuellt kräver ytterligare information i de fall vi genomför en säkerhetskontroll och att vi kan stänga av och/eller avsluta ditt konto, registrering eller hålla tillbaka betalning tills vi får den information som vi har efterfrågat.

9.7. Inaktiva konton där du har pengar kommer att granskas regelbundet och vi kommer att meddela dig via e-post till den registrerade e-postadressen att du har pengar kvar på kontot. Om ett konto förblir inaktivt (inget spel, inga transaktioner, giltiga uttag eller inbetalningar) under en period av minst 12 månader, betraktas av oss som inaktivt och en administrativ avgift på max 5 EUR (eller motsvarande i engelska pund GBP, PLN, HUF, CZK, RON, SEK NOK, BRL eller USD) per månad att dras därefter ifrån ditt konto. Du kommer varnas via e-post minst 14 dagar innan varje avdrag. Avdragen kommer att stå på ditt konto under ‘Mina Transaktioner’. Avdragen kommer att upphöra om du börjar använda ditt konto igen, men de administrativa avgifterna som redan dragits kommer inte betalats tillbaka. Du kan använda det genom att göra en eller flera insatser eller transaktioner som giltiga uttag eller inbetalningar. Du har rätt att när som helst ta ut de pengar som du har rätt till och som förvaltas av oss på ditt konto.

9.8. Vi förbehåller oss rätten att modifiera, stänga av eller ställa in bruket av speltjänster, tillfälligt eller permanent när som helst utan föregående varning eller kompensation, förutsatt att vi följer våra lagkrav och fullföljer kvarvarande åtaganden enligt dessa Regler och Villkor.

9.9 Everest förbehåller sig rätten att annullera spel om de blir olagliga eller om vi på annat sätt blir förbjudna att avgöra spelet under någon lag eller förordning i någon jurisdiktion.10. Gratisspel


10.1. Du kan spela casino gratis via våra nedladdningsbara versioner så fort du skapat ett konto.11. Casinoregler

11.1. Everest Casino (vår nedladdningsbara casinotjänst) tillhandahålls våra kunder under Remote Gaming Licensnummer 055, utfärdad av regeringen på Gibraltar. Servicen som vi tillhandahåller, som råder under dessa regler och villkor, tillåter dig att ladda ner vår mjukvara ("casinoklienten") till ditt datorsystem. Din användning av våra casinotjänster och deltagande i ett eller flera casinospel via casinoklienten omfattas av de specifika regler och villkor för respektive spel samt vårt Licensavtal för slutanvändare (EULA), som specificeras under punkt 22 och som du måste acceptera när du laddar ner mjukvaran.

11.2. Maximalsumman som en spelare kan vinna från ett singelspel på något av våra casino/sidospel är 5 000 000 kr (500 000€) eller motsvarande i annan valuta. Progressiva Jackpott-spel är exkluderade från denna regel.12. Skatt

12.1. Alla tillämpliga skatter och avgifter i samband med vinster och andra utbetalningar som du har tagit emot har du själv fullt ansvar för. Vinster kan inte överföras, ersättas eller lösas in i något avseende.13. Kampanjaktiviteter

13.1. Genom att acceptera ett pris och/eller vinster från oss på ett eller fler spel godkänner du oåterkalleligt att vi får använda ditt användarnamn och/eller ditt förnamn samt initialen på ditt efternamn i reklam eller kampanjsyfte utan ytterligare kompensation. Vi kommer eventuellt att kontakta dig för att be om tillåtelse att visa ytterligare information om dig i reklam och kampanjsyfte.14. Avstängning och avslutning

14.1. Skulle du bryta mot dessa villkor förbehåller vi oss rätten att när som helst utan föregående varning, meddelande eller kompensation och utan att föregripa eventuella åtal, stänga eller avsluta ditt konto, att förvägra tillträde till alla eller delar av våra Tjänster och i synnerhet att inte godkänna några insatser eller transaktioner och dra tillbaka specialerbjudanden i väntan på utredning och /eller utgång av rättslig process. Pengar som eventuellt finns på ditt konto i avvaktan på utredning och/eller till följ av ett domslut kan användas för att kompensera för skador eller summor som du är skyldig oss.

14.2. Vi förbehåller oss rätten att ha fullt samarbete med polisen och andra myndigheter såsom Gibraltars regering och the Gibraltar Gambling Commissioner i deras utredning av misstänkt illegal aktivitet på Siten.15. Avslutande

15.1. Både vi och du har rätt att stänga ditt Konto när som helst. Ett avslutande av ditt konto innebär ett avslutande av detta avtal. I händelse av att kontot öppnas igen av oss kommer dessa Regler och Villkor gälla för dig vad gäller tillgång och användning av siten.

15.2. I det fall då vi beslutar om avslutande:

15.2.1. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto omedelbart och, baserat på skälig misstanke att du har förövat eller hjälpt någon annan att föröva bedrägeri eller brutit mot dessa Regler och Villkor eller förövat någon annan illegal gärning, förbehåller vi oss rätten att inte återgälda pengarna som finns på ditt konto vid tidpunkten för avslutande.

15.2.2. Om vi beslutar oss för att återlämna allt eller en del av de pengar som finns på ditt konto vid tidpunkten för avslutande är du tvungen att kontakta oss när du får e-postmeddelandet där vi meddelar dig om vårt beslut och du måste bekräfta att du önskar ta ut den tillåtna summan varefter summan kommer att återbetalas till dig. Ditt konto kommer att avslutas.

15.3. I det fall då du beslutar om avslutande:

15.3.1. Pengarna på ett Konto som är avslutat med ett positivt saldo kommer inte att betalas till dig för än du skickat en uttagsbegäran och har delgivit oss nödvändiga bankuppgifter för att kunna återbetala dig. Du kan avsluta kontot via Siten eller begära att vi ska avsluta ditt Konto.

15.4. När detta kontrakt avbryts oavsett om det är på ditt eller vårt initiativ accepterar och godkänner du att (i) din rätt att använda mjukvaran oavsett om det är i nedladdad eller icke nedladdad form, som ägs eller har skapats av oss, eller som används av oss under licens och görs tillgängligt för dig på eller via Siten (“Mjukvara”) – upphör omedelbart, och (ii) du ska avsluta allt bruk av mjukvaran och (iii) du ska avlägsna och permanent radera mjukvara från din dator, hårddiskar, nätverk och andra lagringsmaterial.

15.5. Vid avslutande av detta kontrakt oavsett om det är initierat av dig eller oss, har varken vi eller du några vidare skyldigheter mot varandra, förutsatt att inga kvarstående rättigheter eller skyldigheter har specificerats på annat sätt innan avslutandet.

15.6. Såvida inte och tills ditt konto avslutas av oss eller dig enligt vad som angivits ovan ska ditt konto inte avslutas.16. Ersättningsskyldighet

16.1. Du accepterar att fullt ut skydda och hålla oss, våra representanter, direktörer, agenter och medarbetare tillika relevanta företag i Betclic Everest Group och deras representanter, direktörer, agenter och medarbetare, skadeslösa (även för rimliga rättegångskostnader) vid fordran eller klagomål gjorda av utomstående, orsakat eller som ett resultat av brott från din sida mot dessa Regler och Villkor eller tillhörande dokument som referens, eller av brott från din sida mot gällande lagar, utomståendes rättigheter eller genom ditt bruk av Siten eller bruk Siten av annan person som använder din personliga information (användarnamn och lösenord) med eller utan din tillåtelse.17. Ansvarsfullt spelande

17.1. Det är vår avsikt att tillhandahålla en säker och ansvarsfull plattform där våra kunder ska kunna använda våra Tjänster och vi har för avsikt att hjälpa våra kunder som har blivit beroende av spel, eller som vi anser löper risk att bli beroende, att hantera sina problem och hitta den rådgivning och hjälp de behöver.

17.2. Du kan när som helst efter registrering be oss att utesluta dig från alla våra tjänster och att blockera ditt konto permanent eller temporärt. Detta gör du genom att kontakta vår kundtjänst eller genom att stänga ditt konto permanent eller temporärt på webbsidan om du klickar på `Mitt konto´ och sedan ändrar status på ditt konto från öppet till stängt eller temporärt stängt och välja "Jag har förlorat för mycket det senaste, så jag gör ett uppehåll" som orsak. När din ansökan via email är behandlad av vår kundtjänst eller om du själv valt att stänga ditt konto på webbsidan (alternativt valt "Jag har förlorat för mycket det senaste, så jag gör ett uppehåll" som orsak), kommer inga satsningar mer att kunna göras och ditt konto kommer att stängas ned. Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att vi inte skickar dig ytterligare reklam och annat kampanjmaterial mednas ditt konto är stängt och vi kommer inte att sända något mer sådant material efter 48 timmar efter avslutandet av ditt konto. Skulle det inträffa att du inte har tagit ut dina återstående pengar när du ansöker om att stänga ditt konto permanent, kommer vi i alla händelser avsluta kontot för att fullborda din förfrågan. Du är skyldig att kontakta vår kundtjänst om du önskar ta ut de pengar som finns kvar på ditt avslutade konto.

17.3. Konton som har blockerats permanent på kundens egen begäran kan ej öppnas igen. Om du själv som kund har begärt en permanent blockering av vår service, kommer vi att göra vårt yttersta för att du inte ska kunna öppna ett nytt konto hos oss igen. Om du ändå, genom falska uppgifter eller liknande, lyckas öppna ett nytt konto hos oss, tar du själv ansvar för eventuella förluster som uppkommer av att du använder vår service och ansvaret kan inte falla på Everest.Om vi upptäcker att du har öppnat ett konto med falska uppgifter eller liknande förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga det kontot. Vänligen se våra sida för ansvarsfullt spelande angående permanent- och temporär uteslutning.

17.4. Om du informerar oss om ditt spelberoende kommer vi göra vårt bästa för att du ska komma i kontakt med en eller fler organisationer eller individer där du bor som är specialister på att hantera spelberoende.

17.5. Vi förbehåller oss rätten att på eget initiativ blockera eller avsluta ditt konto och återgälda dig de pengar som finns kvar om vi anser att du har ett spelberoende och att ditt fortsatta bruk av våra tjänster är skadligt för din hälsa och välstånd. Om du ber oss kan vi överväga att sätta tillbaka de pengar som är dina till ett konto som inte är ditt vanliga konto som du kontrollerar.18. Immateriella rättigheter

18.1. All upphovsrätt, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter gällande material eller innehåll (innefattande men inte begränsat till, mjukvara, data, applikationer, information, text, fotografier, musik, ljud, videos, grafik, loggor, symboler, konst och annat material eller rörliga bilder) som finns på Siten ("Innehåll") antingen ägs av oss eller har överlåtits till oss per licens av ägaren att användas som del av våra Tjänster. All användning av sådana föremål eller rättigheter utan ägarens föregående uttryckliga, skriftliga godkännande är ej tillåten. Alla rättigheter är uttryckligen förbehållna.

18.2. I synnerhet är du inte berättigad till, i relation till något Innehåll (helt eller delvis), att delta i någon av de förbjudna aktiviteterna enligt listan nedan (sammantaget “Förbjudna aktiviteter”):

18.2.1. att sälja, tilldela, underlicensiera eller vidarebefordra materialet på annat sätt till utomstående eller att medge tillträde till utomstående såvida det inte är uttryckligen tillåtet; eller

18.2.2. att ändra, redigera, modifiera, omforma eller anpassa det på annat sätt.

18.2.3. att kopiera, distribuera, dekonstruera eller försöka att få tillgång till källkoden i vilket syfte det än må vara;

18.2.4. att använda Siten på ett olagligt sätt eller i rättsvidrigt syfte, eller på annat sätt som bryter mot dessa Regler och Villkor.

18.3. Om du skulle utföra någon av de Förbjudna Aktiviteterna ska du hållas ansvarig för skador, kostnader och omkostnader som dina handlingar resulterar i.

18.4. Vi beviljar dig personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-överlåtbar rätt att se och använda Innehållet via din dator, mobiltelefon eller annan mottagningsapparat för privat, icke-kommersiellt syfte med förbehållet att du följer dessa Regler och Villkor.

18.5. Du får kopiera innehållet i oförändrad form för privat bruk på din egen dator, mobiltelefon eller annan mottagare om och i sådan utsträckning sådan kopiering krävs för att du ska kunna utnyttja våra tjänster eller innehållet och sådan kopiering är tillåten av innehavaren av upphovsrätten.

18.6. Du måste omedelbart meddela oss om otillåtet bruk eller kopiering av Innehållet eller del av Siten kommer till din kännedom eller om otillåten tillgång till Siten eller annan otillåten verksamhet, som inkluderar men inte är begränsad till Förbjuden Aktivitet i relation till Tjänsterna av person (juridisk eller mänsklig). Du medger att du ska ge oss all rimlig hjälp med eventuell utredning som vi genomför som resultat av den information du ger oss. Härmed beviljar du oss oupphörlig, oåterkallelig, kostnadsfri, global licens att reproducera, överföra, modifiera, adaptera och/eller publicera Innehåll som du ger oss via e-post eller på annat sätt på Siten som vi vill och utan att meddela dig såvida du inte har angivit något annat på liknande väg.19. Ansvarsbegränsning

19.1. Inget av det som står i dessa "Regler och villkor" begränsar Everests ansvar för:

(a) dödsfall eller personlig skada som uppstått pga företagets, de anställdas, agenternas eller underleverantörernas försummelse;

(b) bedrägeri eller bedräglig misstolkning;

(c) Ingetting som Everest inte lagligen kan utesluta i tillmäpbart lagrum.

19.2 I enlighet med klausul 19.1 ska Everest inte hållas ansvarigt för:

19.2.1. förluster eller skador du lider som konsekvens av ditt bruk av Siten, såsom i förekommande fall, i relation till förlust av affärsverksamhet, förlust av vinst, avbrott i affärsverksamheten, förlust av affärsmässig information, eller andra förluster (även i de fall där vi har blivit informerade av dig om risken för sådana förluster eller skador);

19.2.2. förluster eller skador som är en direkt eller indirekt konsekvens av ditt bruk av en länk till vilken webbsida det vara må som finns på Siten;

19.2.3. förseningar eller avbrott i tjänsten, felaktig information eller felaktiga tjänster som vi tillhandahåller (som inmatning och överföring av data), förluster eller förvridning av data eller kommunikation eller avbrutna förbindelser, eventuell, oavsiktlig överföring av virus eller andra skadliga enheter, otillåtet bruk eller missbruk av ditt konto;

19.2.4 något mjukvarufel; eller

19.2.5 någon händelse av force majeure .

19.3 Bortsett från det som föreskrivs i "Regler och Villkor" är alla garantier, villkor och tillämpliga avtal som är föreskrivna i tillämpar lag uteslutna så långt lagen tillåter från avtalet.

19.4. Du accepterar att vår totala, sammanlagda skadestånd, i förekommande fall, och vad orsaken eller typen av händelse det vara må inte kan överstiga en summa av fem hundra (500) Euro.20. Mjukvarufel

20.1. Alla eventuella mjukvarufel som kan påvisas av Everest i sitt system eller mjukvarufel hos underleverantörerna ska annulera alla spel. Du kommer att få hela din insats återbetald. Härmed avskriver sig Everest från allt vidare ansvar för mjukvarufel.

20.2 Alla användare som upptäcker ett fel i mjukvaran måste meddela Everest så fort felet har upptäckts. Kontakta: support@everestcasino.com.

20.3 Everest kan vidta alla nödvändiga åtgärder i händelse av att en använder missbrukar ett mjukvarufel vilket inkluderar men inte begränsar ett blockerande av Everest-kontot, frysning av innevarande pengar, och återhållning och/eller annulering av utbetalning av vinster som kan kan kopplas till ett missbruk av mjukvarufelet. Finns det inte tillräckligt med pengar på kontot har Everest möjligheten att kräva in belopp som felaktigt har utbetalats och Everest kommer att låta summan kvarstå som en skuld tills dess att den har blivit återbetald.21. Katastrofåterställning


21.1. Det är vår avsikt att Siten alltid ska drivas i överenskommelse med vår rådande licens men vi förbehåller oss rätten att flytta driften av vår verksamhet till en annan jurisdiktion när som helst om t.ex. katastrofåterställning skulle kräva det. I detta fall och beroende på Betclic Everest Groups struktur vid det tillfället kan ett eller fler andra företag i en annan jurisdiktion agera som ställföreträdare och tillhandahålla tjänster åt oss för att försäkra att Siten är fortsatt tillgänglig för dig, i enlighet med dessa Villkor och i överensstämmelse med tillämpliga licenser.


22. Licensavtal för slutanvändare - Casino ("EULA")

Everestcasino.com använder spelplattformen ("mjukvaran") från Playtech ("leverantören") med en licens från leverantören. Ett villkor för att få ladda ner eller på annat sätt använda denna mjukvara är att du ingår följande juridiskt bindande sub-licensavtal, som reglerar din användning av programvaran, med oss.

Läs detta avtal noggrant, så att du helt och hållet förstår dess innehåll. Om du har några tvivel om vilka rättigheter och förpliktelser som följer med ett godkännande av detta avtal, vänligen kontakta en advokat eller annan juridisk rådgivare.

Genom att acceptera Everests allmänna regler och villkor, accepterar du användningen av elektronisk kommunikation för att ingå avtal, och du avstår därmed rättigheter eller krav enligt gällande lagar eller regler i ditt land som kräver en signatur (icke eletronisk), i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter det; du bekräftar också att du har läst detta licensavtal och accepterar att följa dess villkor.

Om du inte accepterar något av villkoren i detta avtal, ska du inte godkänna dessa regler och villkor och inte fortsätta att hämta, installera eller på annat sätt använda mjukvaran.
22.1. Definitioner

När följande ord och termer används i detta licensavtal har de följande betydelser, såvida inte sammanhanget tydligt anger något annat.
Stödprogram Alla typer av konstgjord intelligens inklusive "robotar" och/eller andra datorgenererade program som används för att interagera med mjukvaran som stöd till eller i stället för spelaren
Upphovsrätt Immateriella rättigheter, av alla möjliga typer och former som helst, inklusive patent, upphovsrätt, mönsterskydd, varumärken, databas-rättigheter, ansökningar om något av ovanstående, moraliska rättigheter, know-how, affärshemligheter, domännamn, URL, firmanamn eller andra immateriella eller industriella rättigheter (och eventuella licenser i samband med någon av dessa), oavsett om de inte är eller kan registreras och oavsett om utestående i något specifikt land eller länder eller andra delar av världen.
Online Casino Vårt system för spel på hemsidan samt relaterade tjänster och spelaktiviteter (inklusive, men inte begränsat till vårt Online Casino och andra spel) på vår hemsida.
Användarkonto Ett personligt konto öppnats och innehas av en individ på hemsidan för att göra det möjligt för den personen att spela i vårt Online Casino.
Mjukvara Mjukvaran som laddas ner, finns tillgänglig eller på annat sätt utnyttjas av dig via hemsidan för att spela i vårt Online Casino. Tillhörande dokumentation, uppdateringar, modifieringar, tillägg, översättningar och uppdateringar till sådan programvara inkluderas också.
Du/Din Användaren av den mjukvara för casino som laddats ner från hemsidan
Oss/Vi/Vår Everest Gaming (Gibraltar) Limited;
Hemsidan www.everestcasino.com och alla relaterade webbplatser där mjukvaran finns tillgänglig och drivs via länkar eller på annat sätt finns tillgänglig.


22.2. Innehållet i EULA

Reglerna för respektive spel återfinns inom mjukvaran för Online Casino. Dessa återfinns, men är inte begränsade till, regler som beskriver hur man spelar, turneringar, och andra regler för ett visst spel, händelse eller turnering. Alla sådana regler inkorporeras och ingår i begreppet samt de regler och villkor som anges häri.

22.3. Licens att använda programvaran; begränsningar

22.3.1. Vi beviljar dig härmed en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar och världstäckande (förutom vad som anges nedan) licens att ladda ner, få tillgång till och på annat sätt utnyttja mjukvaran på din dator, för att kunna spela i vårt Online Casino i enlighet med följande bestämmelser.

22.3.2. Denna licens gäller endast objektkoden av mjukvaran (dvs. den sammansatta eller för dator körbara versionen av programvaran) och ger dig inte några som helst rättigheter till källkoden i mjukvaran.

22.3.3. Dessutom gäller denna licens inte i vissa områden, som vi bestämmer. För närvarande gäller denna licens inte i Israel, Estland, Cypern, Bulgarien, Hong Kong och USA och dess territorier, och DET ÄR DIN PLIKT ATT REGELBUNDET KONTROLLERA VÅR WEBBPLATS MED LISTAN AV DE UTESLUTNA TERRITORIERNA.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen medges i avsnitt 22.3.1 ovan.

22.3.4. aDessutom samtycker du till att inte tillåta eller hjälpa andra att:

22.3.4.1. använda, kopiera, modifiera, skapa verk baserade på eller distribuera mjukvaran, någon del av den, eller en kopia, anpassning, transkription eller koncentrerad del av den;

22.3.4.2. tilldela, hyra ut, leasa, låna ut, överföra eller eller på annat sätt underlicensiera programvaran;

22.3.4.3. eliminera upphovsrätt, äganderätt eller liknande meddelanden från mjukvaran (eller kopior av den);

22.3.4.4. avkoda, dekompilera, demontera eller på annat sätt översätta eller konvertera mjukvaran eller någon del av mjukvaran, eller

22.3.4.5. använda mjukvaran eller någon del av den till förmån för eller på uppdrag av tredje part, till exempel genom en "anslagstavla", onlinetjänst eller telefontjänst, tjänster för att erbjuda applikationer, erbjuda internettjänster, arrangera andelssystem, outsourcing eller konsulttjänster, eller

22.3.4.6. kopiera eller översätta någon användardokumentation som tillhandahålls online eller i elektroniskt format;

22.3.4.7. gå in i, få tillgång till eller försöka komma in eller komma åt eller på annat sätt kringgå vårt säkerhetssystem eller på något sätt störa (inklusive men inte begränsat till, robotar och liknande anordningar) mjukvaran eller webbplatsen eller försöka göra några ändringar i programvara och/eller andra funktioner eller komponenter i dessa;

22.3.4.8. använda alla stödprogram i samband med programvaran. Du får inte på något sätt interagera inom vårt Online Casino bortsett från det som är ett direkt resultat av att du personligen använder programvaran för det ändamål den är avsedd för.

22.3.5. Du bekräftar och accepterar att vi kan vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra användning av förbjudna stödprogram. Dessa åtgärder kan omfatta, men är inte begränsade till, undersökningar av program som körs samtidigt med programvaran på din dator. Du samtycker till att du inte kommer att försöka kringgå, störa, eller blockera sådana åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, användandet av tredje parts programvaraför att störa kringgå eller blockerar sådana åtgärder. Varje försök att begränsa oss i denna fråga berättigar oss att omedelbart upphäva våra tjänster till dig och du förlorar omedelbart eventuella vinster.

22.3.6. Du bekräftar och samtycker till att alla former av upphovsrätt, namn och intressen i och till programvaran, inklusive eventuella ändringar, uppdateringar, anpassningar, översättningar eller annan förändring av eller tillägg till programvaran, uteslutande tillhör leverantören, även om den utvecklas utifrån idéer eller förslag från dig eller någon annan tredje part. Du ger oåterkallerligen säljaren alla rättigheter och intressen du kan ha eller kan förvärva och alla sådana rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter eller know-how, och du samtycker till att underteckna och tillhandahålla sådana dokument som säljaren anser är önskvärda som bevis eller resultat av alla de nämnda rättigheterna till säljaren. Du accepterar att inte, direkt eller indirekt, av någon anledning försöka ogiltigförklara eller hävda, eller stötta påståendent av andra, att rättigheterna, äganderätten eller intressen i mjukvaran tillhör tredje part annan än säljaren, eller att de strider mot upphovsrätt tillhörande andra.

22.4. Din plikt att undersöka laglighet av användning

Du bekräftar att du är äldre än 18 år, och uppnår laglig ålder enligt lagarna i det land där du bor. Du bekräftar också att du är medveten om de rättsliga frågor som rör driften av hemsidor för onlinespel och att du förstår att vi och leverantören inte på något sätt uppmanar till användning av programvaran om du inte är helt säker på de lagstadgade bestämmelserna i ditt land.

På grund av olikheterna och ständiga förändringarna av de rättsliga kraven i olika länder, åtar du dig att undersöka lagligheten av ditt deltagande i vårt Online Casino samt användningen av programvaran i det/de land som gäller för dig och agerar i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter från varje berörd myndighet.


22.5. Friskrivning

Mjukvaran finns tillgänglig för dig i "befintligt skick", utan några åtaganden, garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt.

Mjukvaran finns tillgänglig för dig i "befintligt skick", utan några åtaganden, garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt.

Vi och leverantören, samt alla deras dotterbolag och närstående frånsäger sig härmed alla underförstådda regler, villkor och garantier (inklusive garantier för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål), och utan att begränsa allmängiltigheten av ovan nämnda, garanterar vi bland annat inte att (a) mjukvaran kommer att vara helt fri från intrång, (b) driften av mjukvaran kommer att vara oavbruten och felfri eller att eventuella defekter i mjukvaran kommer att korrigeras eller att mjukvaran är fri från virus, (c) programvaran är av tillfredsställande kvalitet eller lämplig för något särskilt ändamål, eller att (d) din användning av mjukvaran tillsamans med annan programvara eller hårdvara, inte kommer att orsaka några störningar i mjukvaran eller till en någon annan programvara.

I händelse av kommunikations- eller systemfel som uppstår i samband med mjukvaran, kan varken vi, leverantören eller deras dotterbolag och närstående anses vara skyldig att betala dig eller någon tredje part för eventuella kostnader, utgifter, förluster eller anspråk som uppkommer eller är resultatet av sådana fel.

Varken vi, våra dotterbolag eller sammarbetspartners kommer att vara skyldig dig eller någon tredje part för betalningar som görs till dig som ett resultat av en defekt eller ett fel i programvaran, eller i samband med anspråk eller krav från leverantören eller tredje part för återlämnande av sådana betalningar eller liknande.

Du bekräftar härmed att det inte ligger i vårt ansvar hur programvaran används av dig. Du laddar och använder programvaran på egen risk och vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga gentemot dig för några som helst konsekvenser, tillfälliga eller speciella skador eller förluster av något slag (förutom personskador eller dödsfall till följd av vår försumlighet).


22.6. Sekretess

Mjukvaran inkluderar icke-offentlig och konfidentiell information som är hemlig och värdefull för oss eller leverantören. Du samtycker, så länge du använder mjukvaran och därefter till att (a) hålla all sådan konfidentiell information strikt konfidentiell, (b) inte avslöja sådan konfidentiell information till tredje part, och att inte använda sådan konfidentiell information i något annat syfte än att delta i Online Casino. Du samtycker vidare till att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda och hemlighålla sådan konfidentiell information.


22.7. YOUR WARRANTIES AND REPRESENTATIONS

Du utfäster och försäkrar oss att:

22.7.1.1. Du inte är bosatt i någon av de uteslutna territorier som anges i avsnitt 22.3.3 ovan, och

22.7.1.2. Du har undersökt lagligheten av ditt deltagande och användning av programvaran i varje jurisdiktion som gäller för dig, och att ditt deltagande ligger i enighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter för varje behörig myndighet i ditt område.


22.8. Ändringar av detta avtal

22.8.1. Vi kan göra ändringar i detta licensavtal när som helst, efter eget gottfinnande. Sådana ändringar kommer att träda i kraft från det datum som anges av oss på hemsidan, oavsett om vi har meddelat dig just dessa ändringar eller ej. Det är därför viktigt att du loggar in på webbplatsen regelbundet för att kontrollera om det finns meddelanden om denna typ av förändringar.

22.8.2. Du accepterar att du är ensamt ansvarig för att hålla dig informerad om sådana ändringar. Om du fortsätter att använda hemsidan eller vårt Online Casino efter den dag då förändringarna börjat gälla (oberoende av på vilket sätt vi annonserat dessa ändringar), samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar oavsett om du har fått ett faktisk meddelande om dem, eller har läst de relevanta ändringarna. Om du inte accepterar att vara bunden av de relevanta ändringar, ska du inte fortsätta att använda webbplatsen eller vårt Online Casino ytterligare.


22.9. Avtalstid och uppsägning

22.9.1. Detta licensavtal gäller och är bindande för dig, från det ögonblick du godkänner genom att klicka på "Jag godkänner"-knappen och förblir i kraft om det inte avslutas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

22.9.2. Du kan säga upp detta licensavtal med omedelbar verkan när som helst, under förutsättning att villkoren i avsnitt 22.9.4 uppfylls. Uppsägning av dig skall ske genom att ett skriftligt meddelande om uppsägning av ditt deltagande på hemsidan och i vårt Online Casino samt avslutandet av ditt konto skickas till oss.

22.9.3. Vi kan avsluta detta licensavtal med omedelbar verkan när som helst genom att skriftligt meddela dig.

22.9.4. Vid uppsägning av detta licensavtal, oavsett om det sker av oss eller dig, godkänner och bekräftar du att (i) din rätt att använda programvaran omedelbart upphör, och (ii) du kommer att upphöra med all användning av mjukvaran, och (iii) du kommer att ta bort programvaran från datorn, hårddiskar, nätverk och andra lagringsmaterial.


22.10. Inga anspråk mot leverantören; Ansvarsbegränsning

22.10.1. Du förstår och accepterar att vi kommer att vara ensamt ansvarig för dig enligt detta licensavtal, och även om dina åtaganden enligt detta licensavtal också är till förmån för leverantören, dess dotterbolag och sammarbetspartners (och kan därför verkställas även av dem). Leverantören, dess dotterbolag och sammarbetspartners är dock inte parter i detta licensavtal och kommer inte vara ansvariga för någon form av skada som orsakats dig eller tredje part, oavsett vad som hänt, om det behandlas i kontraktet, är en skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller liknande.

22.10.2. Du kan själv välja om du vill ladda ner och använda mjukvaran. Om du gör det, bekräftar du att du är fullt införstådd med detta licensavtal, inklusive bestämmelserna i detta avsnitt, 22.10, och att det sker på egen risk. VI (OCH FÖR ATT UNDVIKA ALLA FORMER AV MISSFÖRSTÅND, ÄVEN VÅR LEVERANTÖRER ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER SAMMARBETSPARTNERS) KOMMER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER:

22.10.3. vara ansvariga för några följdskador, indirekta, olycksrelaterade eller särskilda skador eller förlust av något slag, eller förlust av verksamhet, vinster, intäkter, kontrakt eller förväntade besparingar eller förlust eller skador till följd av förlust, skada eller förvrängning av data, eller

22.10.4. Be liable to you with respect to any and all claims at any and all times arising from or relating to this EULA, howsoever arising under contract or any theory of law, for damages exceeding the lower of (a) the amount deposited by you with us and used by you for gaming purposes, or (b) Euro 1,000 (one thousand euro).22.12. Säkerhet

22.12.1. Förebyggande av bedrägeri

22.12.1.1. Vi kommer endast att använda din personliga information i enlighet med vår sekretesspolicy, som återfinns i sin helhet på www.everestcasino.com. Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn när som helst. Vi förbehåller oss rätten att be dig att ge oss ytterligare detaljer och all sådan ytterligare information kommer att behandlas konfidentiellt. Vi förbehåller oss även rätten att under vissa omständigheter avslöja vissa detaljer till relevanta myndigheter om så krävas enligt gällande lag, staten eller en tillsynsmyndighet. Med förbehåll för bestämmelserna i sekretesspolicy kommer denna rätt att lämna ut personlig information till organ eller myndigheter vars syfte är att undersöka penningtvätt, bedrägeri och annan kriminell verksamhet endast ske i den utsträckning som krävs enligt lag.

22.13. Dina skyldigheter

22.13.1 Du får inte på något sätt överföra dina rättigheter enligt detta licensavtal utan vårt skriftliga medgivande.

22.14. Dina utfästelser och åtaganden

Du garanterar och intygar att du är över 18 år.

Förbehåll av rättigheter

22.15.1 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande:

22.15.1.1 Ändra, stoppa, ta bort, modifiera eller lägga till ett spel eller turnering i Online Casino.

22.15.1.2 Vi kan när som helst lämna viss personlig information om dig till tredje part i enlighet med vår sekretesspolicy, som återfinns i sin helhet på www.everestcasino.com.

22.15.2 Vi kan när som helst utan föregående meddelande till dig avsluta din användning av Online Casino och blockera ditt spelarkonto om vi anser att du har brutit mot något av villkoren och/eller bestämmelserna i detta EULA eller att du på annat sätt agerar olagligt. Under sådana omständigheter kommer vi inte ha någon skyldighet att återbetala eller på annat sätt ersätta dig för någon av tillgångarna på ditt spelkonto.

22.16. Allmänna bestämmelser

22.16.1 Gällande lag. Konstruktionen, giltighet och fullgörandet av detta licensavtal regleras av lagstiftningen i England.

22.16.2 Behöriga domstolar. Eventuella rättsliga förfaranden som följer av eller i samband med detta licensavtal kommer att omfattas av behörigheten för domstolarna i London, England. Detta ska dock inte hindra oss från att vidta åtgärder i domstol i någon annan jurisdiktion för förbudsföreläggande eller liknande lindring.

22.16.3 Uppdelning. Olaglighet, ogiltighet eller verkställbarheten av någon del av detta licensavtal kommer inte att påverka lagenligheten, giltigheten eller verkställbarheten av återstoden.

22.16.4 Språk.Den engelska versionen av detta licensavtal gäller över alla andra språkversioner som utfärdats av oss.

22.16.5 Du får inte överlåta detta licensavtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan part.

22.16.6 Prioritet. Detta licensavtal gäller i händelse av konflikt mellan dessa villkor och alla andra avtal eller dokument som avses häri eller används i samband med programvaran.

22.16.5 Du får inte överlåta detta licensavtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan part.

22.16.6 Prioritet. Detta licensavtal gäller i händelse av konflikt mellan dessa villkor och alla andra avtal eller dokument som avses häri eller används i samband med programvaran.

22.16.7 Meddelanden. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss i elektronisk form. Elektronisk kommunikation kan läggas ut på hemsidan eller som meddelanden/hjälpfiler i din klient, eller skickas till din e-postadress. All kommunikation i antingen elektroniskt form eller på papper anses vara "skriftligen" och anses vara mottaget senast fem bankdagar efter medelandets skickats eller publicerats, oavsett om du har fått eller hämtat sådan kommunikation. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att lämna meddelanden i pappersform. Alla meddelanden måste anges skriftligen till oss och frågor som rör detta licensavtal skall ställas till support@everestcasino.com.23. Kundservice

23.1. Du kan kontakta oss vid vilket tidpunkt som helst om du har frågor eller skulle behöva hjälp. För att kunna ge dig bättre service och för att skydda dig kan telefonsamtal komma att spelas in och/eller övervakas av utsedd personal.

23.2. Vi tolererar inget nedlåtande, oförskämt eller aggressivt beteende från dig mot någon av våra anställda. Om du skulle bete dig på sådant sätt (enligt vår godtyckliga bedömning), förbehåller vi oss rätten att stänga av och/eller avsluta ditt konto och/eller vidta andra åtgärder som vi anser vara nödvändiga.

23.3. Om du önskar framföra klagomål var god skicka ett e-postmeddelande till support@everestcasino.com. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att lösa problemet så snart som möjligt. Om du av någon anledning inte är nöjd med vår lösning på ditt problem kan du framföra ditt klagomål till the Gibraltar Gambling Commissioner.24. Allmänt

24.1. Vi kan fördröja åberopandet av våra rättigheter enligt dessa Regler och Villkor utan att gå miste om dem.

24.2. Vår underlåtenhet vid något tillfäller att åberopa våra rättigheter enligt dessa Regler och Villkor betyder inte att vi avstår från dem i allmänhet.

24.3. Vi ska inte ställas till svars för brott mot dessa Regler och Villkor som uppstår från omständigheter som vi rimligen inte kan förväntas kontrollera.

24.4. Dessa Villkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss i relation till ditt bruk av våra tjänster och ersätter alla tidigare överenskommelser i relation till tjänsten.

24.5. Om något del av dessa Regler och Villkor bedöms vara juridiskt ogiltigt eller omöjligt att verkställa ska den ogiltiga eller ej åberopbara delen ersättas av en giltig, åberopbar del som närmast motsvarar den ursprungliga delen och resten av Reglerna och Villkoren ska fortsätta att gälla.25. Språk

25.1. Den engelska versionen av dessa villkor gäller framför andra språkversioner som vi ger ut med jämna mellanrum.26. Ändringar

26.1. Du medger att vi kan korrigera, modifiera, uppdatera eller på annat sätt ändra dessa villkor när som helst på eget bevåg. Sådana förändringar är bindande och får omedelbar effekt efter de har publicerats på vår Site eller har meddelats dig. Du är skyldig att se till att du är medveten om rådande villkor och och du medger att fortsatt bruk av Siten betraktas som ett godkännande av ändringarna i Reglerna och Villkoren.27. Tillämplig lag


27.1. Denna överenskommelse är underkastad Gibraltars lagar, vars domstolar ska ha exklusiv rätt att avgöra tvister som uppkommer som resultat. Vi kan inte hållas ansvariga enligt lagar i andra domsagor.28. Kampanjer & bonusar


28.1. Regler och villkor för eventuella kampanjer och/eller bonusar vi erbjuder på hemsidan utgör en del av dessa Regler och villkor. Regler och villkor i samband med kampanjer återfinns på landningssidan för respektive kampanj och de regler som styr alla bonusar som erbjuds till dig finns på: https://www.everestcasino.com/content.aspx?PageCode=cas_ev_bonus_tc. Eventuella bonusar som erbjuds av oss är begränsade till en per konto, vilket innebär högst en bonus per IP-adress och/eller per datoriserad enhet. Regler för bonusar och hur man låser upp dem anges dessutom i villkoren för enskilda kampanjer. Everest förbehåller sig rätten att ändra storleken på bonusar som beviljats ​​och de valutor i vilka de beviljas beroende på användarens hemland när som helst och av vilken anledning som helst. Everest förbehåller sig även rätten att erbjuda en särskild bonus till en specifik kund eller grupp av kunder, för att avsluta ett bonuserbjudande och/eller byta en typ av bonus mot en annan efter eget gottfinnande och när som helst.

Bonusmissbruk

28.2. Everest erbjuder bonusar och inträde till utvalda kampanjer i god tro till spelare som använder våra tjänster i underhållningssyfte och som ett tecken på uppskattning för lojalt spelande. Free-spins, bonusar och inträde till kampanjer kommer att upphävas, nekas eller återkallas från spelare som missbrukar andemeningen av detta erbjudande. Vi förbehåller oss rätten att annullera ett bonuserbjudande när som helst i händelse av misstänkt missbruk av erbjudandet och avsluta den aktuella spelarens konto med omedelbar verkan. Everest förbehåller sig rätten att åtala de ansvariga. "Missbruk" inkluderar, men är inte begränsat till, öppnandet av flera konton för att erhålla flera bonusar. Vidare, varje tecken på att något villkor för ett bonuserbjudande eller kampanj bryts eller om Everest misstänker att en serie spel har placerats av en kund eller grupp av kunder som på grund av en bonus, gratisspel eller något annat kampanjerbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av resultatet, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig Everest rätten att återta bonusen och efter eget gottfinnande annullera gratisspel och/eller annullera alla spel finansierade av bonusar eller bonusvinster. Vi förbehåller oss rätten att annullera en bonus som ges till dig efter insättning av dig om insättningen inte har använts för att placera ett spel. Vi förbehåller oss rätten att annullera en bonus och eventuella vinster från spel med hela eller delar av bonusbeloppet i händelse av att vi misstänker att bonusmissbruk har inträffat. Everest förbehåller sig rätten att begära bevis på din identitet, ålder och varifrån dina tillgångar kommer när som helst, även före vi krediterar ditt konto med en bonus.

Hjälp Kontakta oss Om Everest Lediga tjänster Regler och villkor Sekretess och cookies Ansvarsfullt spelande Affiliate-program


malta_licence ecogra_casino adictel 18plus


Mangas Gaming Malta Limited, företagets registreringsnummer C 46185, med registrerad adress på Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, SLM 1551, Malta, är reglerat och licensierat att styra remote gaming business av Malta Gaming Authority (MGA) under följande licenser: MGA/B2C/281/2014 utfärdat den 1 augusti 2018. iSoftbet spel är licensierade utanför Malta. För UK-kunder, Betclic Everest (Gibraltar) Limited är regulerat och licensierat av GB Gambling Commission. Remote Operating License 000-039188-R-319326-007.DET KAN VARA BEROENDEFRAMKALLANDE ATT SPELA, VÄNLIGEN SPELA ANSVARSFULLT